Gratis kjernetid for å gi flere mulighet til å gå i barnehage

Gratis kjernetid er en suksess endelig utjkipp

Gratis kjernetid har gjennom flere evalueringer (FAFO og SSB) vist seg å ha en god effekt på deltakelsen i barnehage blant barn med innvandrerbakgrunn, mens det ikke er dokumentert effekt for andre. Det vil i praksis si at det virker godt som integreringsverktøy og språkutvikling for de som har behov. For de aller fleste, som selv med dagens prisnivå, vil sende barna sine i barnehage har det ingen effekt ut over å gjøre det billigere og dermed fungere som en skattelette.

Er det rett å videreføre en ordning som gir skattelette til de med størst inntekt i Groruddalen bare fordi de bor i Groruddalen?

Er det rett ovenfor andre barn i Norge å kun gi barn i Groruddalen tilbud om et virkemiddel som har vist seg å fungere?

AP, MDG og SV i Bydel Alna mener ja på begge spørsmålene ovenfor og har i Akers Avis Groruddalen angrepet Venstre for å ville fjerne ordningen med gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i Groruddalen. Det Venstre har gjort er å gjøre den suksessfulle delen av ordningen nasjonal, og utvidet den til 3-åringer. Ordningen er målrettet slik at den ikke skal fungere som en skattelette til dem med best råd, men gå til dem med størst behov. Dette skrev jeg om i et innlegg i Groruddalen avis på fredag.

Gratis aktivitetsskole – ikke for de som har behov, men for de som bor i utvalgte bydeler

Dette oppslaget fra Akers Avis Groruddalen​ ble i høst aktuelt igjen.

Det nye byrådet belønner bydelene der de får flest stemmer på bekostning av barna som har behov. For meg er det et stort paradoks at det nye byrådet faktisk innfører en politikk som gjør det enda vanskeligere for familier med dårlig råd å bo i andre bydeler.

Om vi ønsker en by som gir alle samme muligheter, så må vi bruke skattepengene målrettet og gi gratis barnehage og aktivitetsskole til de som faktisk trenger det og ikke bruke dette på slike som meg. Med gratis kjernetid og nå gratis AKS har jeg spart mye på å bo i bydel Alna, men det er ikke derfor jeg bor her. Jeg bor her fordi jeg trives her! Jeg misliker politikk der bosted er viktigere enn behov – og frykter det er en slik politikk vi nå er i ferd med å få!

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=3424&sok=1