Gratis kjernetid for å gi flere mulighet til å gå i barnehage

Gratis kjernetid er en suksess endelig utjkipp

Gratis kjernetid har gjennom flere evalueringer (FAFO og SSB) vist seg å ha en god effekt på deltakelsen i barnehage blant barn med innvandrerbakgrunn, mens det ikke er dokumentert effekt for andre. Det vil i praksis si at det virker godt som integreringsverktøy og språkutvikling for de som har behov. For de aller fleste, som selv med dagens prisnivå, vil sende barna sine i barnehage har det ingen effekt ut over å gjøre det billigere og dermed fungere som en skattelette.

Er det rett å videreføre en ordning som gir skattelette til de med størst inntekt i Groruddalen bare fordi de bor i Groruddalen?

Er det rett ovenfor andre barn i Norge å kun gi barn i Groruddalen tilbud om et virkemiddel som har vist seg å fungere?

AP, MDG og SV i Bydel Alna mener ja på begge spørsmålene ovenfor og har i Akers Avis Groruddalen angrepet Venstre for å ville fjerne ordningen med gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i Groruddalen. Det Venstre har gjort er å gjøre den suksessfulle delen av ordningen nasjonal, og utvidet den til 3-åringer. Ordningen er målrettet slik at den ikke skal fungere som en skattelette til dem med best råd, men gå til dem med størst behov. Dette skrev jeg om i et innlegg i Groruddalen avis på fredag.